تبلیغات
صدای جاودان : امید - دل شکسته( امید)

صدای جاودان : امید

دل شکسته( امید)

پنجشنبه 20 اسفند 1383
بازهم مثل همیشه درخلوت وتنهایی خویش نشسته بودم وبه گذشته ها وبه عشقی كه بازهم به بی سرانجامی انجامیدفكرمیكردم.اما اینبار
به خاطراین جدایی حسرت نمی خوردم واین تنهایی دیگر مرانمی آزرد.(چون دیگرمعنی عشق درزمانه خودم را فهمیده بودم)ودر این
حال آهنگ بسیارزیبای "دل شكسته" امید را می شنیدم وبه حال خودم می گریستم...

من دوس دارم هرچی میخوای!یه شب برآورده بشه
همین به جزاین چه بگم ‌؛این دیگه حرف آخره!!!
دل شكسته(باران):...
برو دل شكستمو دیگه به دست تونمیدم ؛دیگه كلام عاشقونه ای برای تونمیگم
دیگه مثل توخوشگل وقشنگ وبی وفا نمی خوام ؛اگه یه روزبرات بمیرمم دیگه پیشت نمی آم
با من تومحبت كه نداشتی ؛بارغموتو سینه گذاشتی
دیوانه عشق تونبودم با اون همه زیبایی كه داشتی
چقد خماره چشات ؛لبات گل اناره ؛به این قشنگی دلت ولی وفا نداره
چقد قشنگه چشات ؛لبات گل اناره ؛به این قشنگی دلت ولی وفا نداره
من اون عشق دروغی رونمیخوام نمی خوام؛به دیدار تو هرگز نمیام نمیام
توی شهر شما ها من تنها غریبم؛نمی خواستمت اول تو دادی فریبم
چقد خماره چشات ؛لبات گل اناره ؛به این قشنگی دلت ولی وفا نداره
چقد قشنگه چشات ؛لبات گل اناره ؛به این قشنگی دلت ولی وفا نداره
برو دل شكستمو دیگه به دست تونمیدم ؛دیگه كلام عاشقونه ای برای تونمیگم
دیگه مثل توخوشگل وقشنگ وبی وفا نمی خوام ؛اگه یه روزبرات بمیرمم دیگه پیشت نمی آم

<:P:>

<:P:>[ پنجشنبه 20 اسفند 1383 - 01:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : دوشنبه 24 اسفند 1383 - 09:03 ق.ظ]

[ پیام ()|| علی ] [اشعار آهنگ ها , ] [+]