تبلیغات
صدای جاودان : امید - همسفر

صدای جاودان : امید

همسفر

پنجشنبه 4 فروردین 1384

سلام همسفر

"سلام عطر گیج کننده بهار نارنج های اواسط اردیبهشت؛چشم شیطان دور!خوبی که؛سراغی ازما نمی گیری نه؟

همین مهم است وگرنه آواره ای مثل من که سراغ گرفتن ندارد.حق با توست بروی کجا؟

پی چه کسی سراغم رابگیری ؟!چه نشانه هایی بدهی؛بگویی ببخشیدآقای محترم آن کسی که به هوای من هرشب پشت پنجره موپریشان می کندراندیدید؟

مردم این عصر را که می شناسی اگرکلی هوای حرمتت را داشته باشند جوری نگاهت می کنند که خودت ترجیح می دهی بروی تا بمانی.

دیوانه ی تو همچنان زنده است و زنده.پریشب ها که اینجا باران آمد و انگار چند جای دیگر زلزله؛یاد یک چیزی افتادم.

اول این را برایت بگویم اینجا یکباربرای همیشه زلزله آمدکه تو باعثش شدی؛اینجا یعنی دلم رامیگویم؛چه زلزله ای!!!

یک جای نشکسته و ترک نخورده توی کلبه نماند عجب قیامتی کرد آن رعنا قامتت بگذریم..."

((می دانی چه میگویم تنها تو می دانی؛دیگران اگربخواهند بدانند هم نمی توانند.فدای انعکاس فروغ بی نظیر چشمان معصومت؛محض خاطر خدا از آن جوابهایی بنویس که جادو می کنند.دلم تنگست برای خودت؛جادویت؛سرزنشت؛هر چیز به جز سفرت))

                                                       در اینجا به متن شعر همسفر از آلبوم(پیروزی)اشاره میکنیم.

                                                               و عید نوروز را به همه عزیزان تبریک می گوییم.صدای جاودان عشق: كنسرت یونیورسال

 

                                        ( همسفر)

 

سفر به این قشنگی من و تو همسفراشیم؛ما مسافرای عشقی م میمیریم از هم جدا شیم

 چه بهارای قشنگی که اومد تو خونه ی ما ؛ چه هوای تازه می کرد دلای دیوونه ما

همسفر خسته نباشی خدا عزّتت بده؛پاسخی به این همه مهر و محبتت بده

همسفر خسته نباشی خدا عزّتت بده؛پاسخی به این همه مهر و محبتت بده

 گفتی آرزوی قلبت رو بگو؛ آرزوی تو رو داشتم آرزو؛تو بودی عشق بزرگ رویاها م؛ پی تو دنیا رو کردم جستجو

اون روزا که زندگیم جز گرفتاری نبود؛ تو بودی که خستگی به تنم کاری نبود

اون روزا که زندگیم جز گرفتاری نبود؛ تو بودی که خستگی به تنم کاری نبود

همسفر خسته نباشی خدا عزّتت بده؛پاسخی به این همه مهر و محبتت بده

همسفر خسته نباشی خدا عزّتت بده؛پاسخی به این همه مهر و محبتت بده

من گذشتم از دیارم واسه تو؛از همه دار و ندارم واسه تو؛به جز این صدا و یک عشق بزرگ؛ دیگه من هیچی ندارم واسه تو

اون روزا که زندگیم جز گرفتاری نبود؛ تو بودی که خستگی به تنم کاری نبود

اون روزا که زندگیم جز گرفتاری نبود؛ تو بودی که خستگی به تنم کاری نبود

همسفر خسته نباشی خدا عزّتت بده؛پاسخی به این همه مهر و محبتت بده

همسفر خسته نباشی خدا عزّتت بده؛پاسخی به این همه مهر و محبتت بده

<:P:>

<:P:>

<:P:>

<:P:>[ پنجشنبه 4 فروردین 1384 - 11:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : چهارشنبه 17 فروردین 1384 - 05:04 ق.ظ]

[ پیام ()|| علی ] [اشعار آهنگ ها , ] [+]